Plantillas Joomla by InMotion

Καθορισμός των οριακών τιμών συγκεντρώσεων

Κατηγορία: Νομοθεσία
Γράφτηκε από τον/την Super User

Η οδηγία 2003/40/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζει τον κατάλογο, τις οριακές τιμές συγκεντρώσεων και τις ενδείξεις για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών νερών, καθώς και των όρων χρήσης του εµπλουτισµένου µε όζον αέρα στην κατεργασία ορισµένων φυσικών µεταλλικών νερών και νερών πηγής. Ολόκληρο το κείμενο βρίσκεται εδώ.

Όροι εκμεταλλεύσεως και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών

Κατηγορία: Νομοθεσία
Γράφτηκε από τον/την Super User

ΑΡΙΘ.: 433/83 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 163Α Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ-163 Α’) : ‘Όροι εκμεταλλεύσεως και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών

 

Το παρόν ΠΔ τροποποιείται από την υπ’ αριθ. Υ2/ΟΙΚ.329/98 (ΦΕΚ 114 Β’)

απόφαση Υπ. Εθνική Οικονομίας Υγείας και Πρόνοιας.

‘Εχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 4 παράγ. 1 του ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/τ.Α/17.3.83)».

2. Το άρθρο 4 του ν. 1104/80 «περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανικών θεμάτων» (ΦΕΚ 298/ΤΑ/29.12.80) σε συνδυασμό με την παράγρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 574/1982 «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 104 Τεύχος Α/30.8.82) κλπ. (γν. ΣτΕ).

Αρθρο 1

1. Σκοπός του παρόντος Πρ. Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία του Συμβουλίου των ΕΚ 80/777/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως της νομοθεσίας των Κρατών μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και κυκλοφορία στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών» όπως εδημοσιεύθη στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ κατηγορία 13 τόμος 009 σελ. 132.

Εμφιαλωμένο Νερό: Σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης ο εισερχόμενος τουρισμός

Κατηγορία: Νομοθεσία
Γράφτηκε από τον/την Super User

Πτωτικά συνεχίζει να κινείται η κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας να κερδίζουν διαρκώς έδαφος. Οι εταιρείες προσπαθούν να ανταπεξέλθουν με προσφορές και εκπτώσεις, και εναποθέτουν τις ελπίδες τους στα 25 εκατ. ξένων τουριστών που αναμένεται να επισκεφθούν φέτος τη χώρα.

 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat για την εγχώρια αγορά του εμφιαλωμένου νερού, η κατανάλωση κατά την περίοδο της ύφεσης εμφανίζει καθοδική πορεία λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των καταναλωτών, μεγάλο μέρος των οποίων υποκατέστησε τα προϊόντα του κλάδου με φυσικό νερό βρύσης. Το μεγαλύτερο μέρος της κάμψης της αγοράς αποδίδεται στον τομέα της εστίασης, εφόσον οι δαπάνες για διασκέδαση εκτός οικίας περιορίστηκαν. Αντιθέτως, η πτώση των πωλήσεων στην αγορά των σούπερ μάρκετ ήταν πιο συγκρατημένη, καθώς έως και το 2011 ο όγκος πωλήσεων στα σημεία λιανικής εξακολουθούσε να αυξάνεται, τάση ωστόσο που τα επόμενα χρόνια διαδέχτηκε από κάμψη.

Συνεχής ανάπτυξη για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
Όπως διαπιστώνεται από τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για το 2014, το πρώτο πεντάμηνο του έτους διαπιστώθηκε υποχώρηση στον τομέα των επώνυμων προϊόντων κατά 3,2% σε όγκο έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2013, στα 78 εκατ. λίτρα. Η μείωση της αξίας πωλήσεων ήταν μεγαλύτερη φτάνοντας το 5,5% και τα 20 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των προσφορών και εκπτώσεων. Στο απλό μεταλλικό νερό, κατηγορία που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, διαπιστώθηκε κάμψη 3,5% σε όγκο και 6,5% σε αξία.

Το ανθρακούχο νερό εμφάνισε άνοδο της πωλούμενης ποσότητας κατά 5,3%, γεγονός που συνοδεύτηκε από οριακή κάμψη των εσόδων. Επομένως, ο τομέας το πρώτο πεντάμηνο του έτους αποτέλεσε το 3,5% της συνολικής αγοράς σε όγκο και το 17,5% σε αξία. Ωστόσο, «κερδισμένοι» της αγοράς αποδεικνύονται οι κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, καθώς το εν λόγω διάστημα η πωλούμενη ποσότητα εμφάνισε σημαντική άνοδο 25%, ενώ ο κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε κατά 15,7%. Οι ανοδικές αυτές τάσεις μεταφράστηκαν σε μερίδιο αγοράς 13,4% σε όγκο και 9,5% σε αξία.

Οδηγίες της Ε.Ε.

Κατηγορία: Νομοθεσία
Γράφτηκε από τον/την Super User

Οι οδηγίες της Ε.Ε. σχετικά με την ποιότητα των εμφιαλωμένων νερών είναι οι εξής:

Οδηγία 80/777/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (δείτε στο σύνδεσμο το ενοποιημένο κείμενο)

Οδηγία 2003/40/ΕΚ της Επιτροπής, για τον καθορισμό του καταλόγου, των οριακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλλικών νερών, καθώς και των όρων χρήσης του εμπλουτισμένου με όζον αέρα στην κατεργασία ορισμένων φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής. Η οδηγία είναι διαθέσιμη εδώ